A. RIMAC d.o.o. za trgovinu, nekretnine i turistička agencija

OIB: 32946895224
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Kate Pejnović 3

Direktor/uprava:

Franjka Rimac

(Poreč)
Funkcija: član uprave

Anton Rimac

(Poreč)
Funkcija: predsjednik uprave

A. RIMAC d.o.o. za trgovinu, nekretnine i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 362.662 kn
Ukupni rashodi: 314.825 kn
Neto dobit/gubitak: 42.097 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

362.662 kn

Ukupni prihod

314.825 kn

Ukupni rashod

42.097 kn

Dobit

-

Gubitak


A. RIMAC d.o.o. za trgovinu, nekretnine i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 43 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A. RIMAC D.O.O..

43 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Franjka Rimac
Grad: Poreč
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02086034
Naziv poslovnog subjekta: A. RIMAC d.o.o. za trgovinu, nekretnine i turistička agencija
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: KATE PEJNOVIĆ 3
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6810
Opis šifre djelatnosti: Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130005826

Link na pravosudni registar: A. RIMAC d.o.o. za trgovinu, nekretnine i turistička agencija - Pravosudje - Registar