C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija

OIB: 54694948076
Adresa: Funtana (Općina Funtana - Fontane), Ribarska 11

Direktor/uprava:

THOMAS RIEGG

(Jasenovica - Frassineto)
Funkcija: direktor

C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.491.423 kn
Ukupni rashodi: 1.456.431 kn
Neto dobit/gubitak: 34.992 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.491.423 kn

Ukupni prihod

1.456.431 kn

Ukupni rashod

34.992 kn

Dobit

-

Gubitak


C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 9.948 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: C.S. YACHT SERVIS D.O.O..

9.948 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

THOMAS RIEGG
Grad: Jasenovica - Frassineto
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: THOMAS RIEGG


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2058804
Naziv poslovnog subjekta: C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija
Pošta: 52452
Mjesto: FUNTANA
Adresa: RIBARSKA 11
Šifra općine: 629
Naziv općine: FUNTANA
NKD djeltanosti: 5010
Opis šifre djelatnosti: Pomorski i obalni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130003816

Link na pravosudni registar: C.S. Yacht servis d.o.o. za turizam i putnička agencija - Pravosudje - Registar