A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O.

OIB: 68150280792
Adresa: JADRANSKA 11 B, UMAG

Direktor/uprava:

A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 627 kn
Ukupni rashodi: 12.672 kn
Neto dobit/gubitak: -12.045 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

627 kn

Ukupni prihod

12.672 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

12.045 kn

Gubitak


A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5029066
Naziv poslovnog subjekta: A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: JADRANSKA 11 B
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4511
Opis šifre djelatnosti: Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 081214531

Link na pravosudni registar: A&J PRODAJA AUTOMOBILA D.O.O. - Pravosudje - Registar