2SM D.O.O.

OIB: 26102414563
Adresa: LOZARI 6A, LOZARI

Direktor/uprava:

2SM D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 232.941 kn
Ukupni rashodi: 333.228 kn
Neto dobit/gubitak: -100.287 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

232.941 kn

Ukupni prihod

333.228 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

100.287 kn

Gubitak


2SM D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 2SM D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 5150400
Naziv poslovnog subjekta: 2SM D.O.O.
Pošta: 52460
Mjesto: LOZARI
Adresa: LOZARI 6A
Šifra općine: 42
Naziv općine: BUJE
NKD djeltanosti: 6820
Opis šifre djelatnosti: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040406326

Link na pravosudni registar: 2SM D.O.O. - Pravosudje - Registar