AERO MIX j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 61527089045
Adresa: Vrvari (Grad Poreč - Parenzo), Ladonja 40

Direktor/uprava:

NEDA MODRIĆ

(Varvari)
Funkcija: član uprave

AERO MIX j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 111.916 kn
Ukupni rashodi: 184.243 kn
Neto dobit/gubitak: -72.327 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

111.916 kn

Ukupni prihod

184.243 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

72.327 kn

Gubitak


AERO MIX j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.937 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AERO MIX J.D.O.O..

3.937 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

TIN MODRIĆ
Grad: Varvari
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: TIN MODRIĆ

NEDA MODRIĆ
Grad: Varvari
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: NEDA MODRIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04369483
Naziv poslovnog subjekta: AERO MIX j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: LADONJA 40,VARVARI
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2015
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040345827

Link na pravosudni registar: AERO MIX j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar