A. L. GRAĐEVINA j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge

OIB: 65895016397
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Vrvari, Piantade 25

Direktor/uprava:

Andjelko Lukić

(Vrvari)
Funkcija: član uprave

A. L. GRAĐEVINA j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 216.955 kn
Ukupni rashodi: 177.183 kn
Neto dobit/gubitak: 39.772 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

216.955 kn

Ukupni prihod

177.183 kn

Ukupni rashod

39.772 kn

Dobit

-

Gubitak


A. L. GRAĐEVINA j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.514 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.L. GRAĐEVINA J.D.O.O..

3.514 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Andjelko Lukić
Grad: Vrvari
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andjelko Lukić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04337239
Naziv poslovnog subjekta: A. L. GRAĐEVINA j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: VARVARI, PIANTADE 25
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2015
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040342509

Link na pravosudni registar: A. L. GRAĐEVINA j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge - Pravosudje - Registar