A.M. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 6414048759
Adresa: Buje (Grad Buje - Buie), Stanična 1

Direktor/uprava:

Andrej Jereb

(Izola)
Funkcija: član uprave

Katarina Marinković

(Buje)
Funkcija: član uprave

A.M. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 21.728.837 kn
Ukupni rashodi: 21.405.290 kn
Neto dobit/gubitak: 258.595 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

21.728.837 kn

Ukupni prihod

21.405.290 kn

Ukupni rashod

258.595 kn

Dobit

-

Gubitak


A.M. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 4.531 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A. M. AUTO D.O.O..

4.531 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Katarina Marinković
Grad: Buje
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Katarina Marinković

Andrej Jereb
Grad: Izola
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrej Jereb


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4321596
Naziv poslovnog subjekta: A.M. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52460
Mjesto: BUJE
Adresa: STANIČNA 1
Šifra općine: 42
Naziv općine: BUJE
NKD djeltanosti: 4511
Opis šifre djelatnosti: Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040340237

Link na pravosudni registar: A.M. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar