DOUBLE CLICK j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 69003894519
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rimske centurijacije 59

Direktor/uprava:

Igor Radetić

(Pula)
Funkcija: član uprave

DOUBLE CLICK j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 608.228 kn
Ukupni rashodi: 600.808 kn
Neto dobit/gubitak: 7.420 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

608.228 kn

Ukupni prihod

600.808 kn

Ukupni rashod

7.420 kn

Dobit

-

Gubitak


DOUBLE CLICK j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.709 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DOUBLE CLICK D.O.O..

3.709 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Igor Radetić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Igor Radetić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04311400
Naziv poslovnog subjekta: DOUBLE CLICK j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIMSKE CENTURIJACIJE 59
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040338985

Link na pravosudni registar: DOUBLE CLICK j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar