ABRAKADABRA d.o.o. za turizam i poljoprivredu

OIB: 21489328458
Adresa: Marčana (Općina Marčana), Divšići, Boduleri 52

Direktor/uprava:

Oskar Savarin

(Novo mesto)
Funkcija: direktor

ABRAKADABRA d.o.o. za turizam i poljoprivredu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 13.672 kn
Ukupni rashodi: 16.139 kn
Neto dobit/gubitak: -2.467 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

13.672 kn

Ukupni prihod

16.139 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.467 kn

Gubitak


ABRAKADABRA d.o.o. za turizam i poljoprivredu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ABRAKADABRA D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Oskar Savarin
Grad: Novo mesto
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Oskar Savarin


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4265904
Naziv poslovnog subjekta: ABRAKADABRA d.o.o. za turizam i poljoprivredu
Pošta: 52206
Mjesto: MARČANA
Adresa: BUDOLERI 52,DIVŠIĆI
Šifra općine: 254
Naziv općine: MARČANA
NKD djeltanosti: 5510
Opis šifre djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040333551

Link na pravosudni registar: ABRAKADABRA d.o.o. za turizam i poljoprivredu - Pravosudje - Registar