4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija

OIB: 91167369289
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Nobileova 15

Direktor/uprava:

Elvis Peršić

(Pula)
Funkcija: direktor

4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 26.908 kn
Ukupni rashodi: 7.454 kn
Neto dobit/gubitak: 17.509 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

26.908 kn

Ukupni prihod

7.454 kn

Ukupni rashod

17.509 kn

Dobit

-

Gubitak


4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 P.E..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Elvis Peršić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Elvis Peršić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4261283
Naziv poslovnog subjekta: 4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: NOBILEOVA 15
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040332518

Link na pravosudni registar: 4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Pravosudje - Registar