4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija

OIB: 91167369289
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Nobileova 15

Direktor/uprava:

Elvis Peršić

(Pula)
Funkcija: direktor

4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 575.099 kn
Ukupni rashodi: 532.614 kn
Neto dobit/gubitak: 37.387 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

575.099 kn

Ukupni prihod

532.614 kn

Ukupni rashod

37.387 kn

Dobit

-

Gubitak


4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 P.E..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Elvis Peršić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Elvis Peršić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04261283
Naziv poslovnog subjekta: 4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: NOBILEOVA 16
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040332518

Link na pravosudni registar: 4 P.E. d.o.o. za projektiranje i turistička agencija - Pravosudje - Registar