4M BRAVARIJA d.o.o. za željeznu i kovanu bravariju

OIB: 58272299926
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Mletačka 12

Direktor/uprava:

MARIO VALJUŽIĆ

(Valtura)
Funkcija: član uprave

4M BRAVARIJA d.o.o. za željeznu i kovanu bravariju - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 161.410 kn
Ukupni rashodi: 242.754 kn
Neto dobit/gubitak: -81.344 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

161.410 kn

Ukupni prihod

242.754 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

81.344 kn

Gubitak


4M BRAVARIJA d.o.o. za željeznu i kovanu bravariju - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.414 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4M BRAVARIJA D.O.O..

4.414 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

MARIO VALJUŽIĆ
Grad: Valtura
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: MARIO VALJUŽIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04255305
Naziv poslovnog subjekta: 4M BRAVARIJA d.o.o. za željeznu i kovanu bravariju
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MLETAČKA 12
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 2512
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja vrata i prozora od metala

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040332108

Link na pravosudni registar: 4M BRAVARIJA d.o.o. za željeznu i kovanu bravariju - Pravosudje - Registar