ARCHITECTONICA PERSPECTIVA d.o.o. za projektiranje i nadzor

OIB: 55198678812
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Svetog Petra 1

Direktor/uprava:

Ljubica Perić Milina

(Umag)
Funkcija: direktor

ARCHITECTONICA PERSPECTIVA d.o.o. za projektiranje i nadzor - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 295.749 kn
Ukupni rashodi: 283.318 kn
Neto dobit/gubitak: 12.431 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

295.749 kn

Ukupni prihod

283.318 kn

Ukupni rashod

12.431 kn

Dobit

-

Gubitak


ARCHITECTONICA PERSPECTIVA d.o.o. za projektiranje i nadzor - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.451 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARHITECTONICA PERSPECTIVA D.O.O..

3.451 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ljubica Perić Milina
Grad: Umag
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ljubica Perić Milina


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04229975
Naziv poslovnog subjekta: ARCHITECTONICA PERSPECTIVA d.o.o. za projektiranje i nadzor
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: SV.PETRA 1
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040328405

Link na pravosudni registar: ARCHITECTONICA PERSPECTIVA d.o.o. za projektiranje i nadzor - Pravosudje - Registar