22 ESTATES turistička agencija d.o.o. za turizam, marketing i nekretnine

OIB: 45712800258
Adresa: Raša (Općina Raša), Trg Gustavo Pulitzer Finali 2

Direktor/uprava:

Rinaldo Stepančić

(Kapelica)
Funkcija: član uprave

SANDRO BELLANI

(Medulin)
Funkcija: predsjednik uprave

22 ESTATES turistička agencija d.o.o. za turizam, marketing i nekretnine - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 467.681 kn
Ukupni rashodi: 369.950 kn
Neto dobit/gubitak: 97.731 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

467.681 kn

Ukupni prihod

369.950 kn

Ukupni rashod

97.731 kn

Dobit

-

Gubitak


22 ESTATES turistička agencija d.o.o. za turizam, marketing i nekretnine - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.993 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 22 ESTATES TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o..

3.993 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

SANDRO BELLANI
Grad: Medulin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: SANDRO BELLANI

Rinaldo Stepančić
Grad: Kapelica
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Rinaldo Stepančić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04218922
Naziv poslovnog subjekta: 22 ESTATES turistička agencija d.o.o. za turizam, marketing i nekretnine
Pošta: 52223
Mjesto: RAŠA
Adresa: TRG GUSTAVO PULITZER FINALI 2
Šifra općine: 368
Naziv općine: RAŠA
NKD djeltanosti: 7311
Opis šifre djelatnosti: Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040327371

Link na pravosudni registar: 22 ESTATES turistička agencija d.o.o. za turizam, marketing i nekretnine - Pravosudje - Registar