ANQI d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 83769541745
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Monte Paradiso 21

Direktor/uprava:

XULI CHI

(Pula)
Funkcija: član uprave

ANQI d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 718.422 kn
Ukupni rashodi: 628.797 kn
Neto dobit/gubitak: 82.442 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

718.422 kn

Ukupni prihod

628.797 kn

Ukupni rashod

82.442 kn

Dobit

-

Gubitak


ANQI d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.300 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANQI D.O.O..

4.300 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

XULI CHI
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: XULI CHI


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4188462
Naziv poslovnog subjekta: ANQI d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MONTE PARADISO 21
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040322601

Link na pravosudni registar: ANQI d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar