5 STAR PROPERTIES j.d.o.o. za usluge, nekretnine, turizam i turistička agencija

OIB: 2069798411
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Šijanska cesta 1 A

Direktor/uprava:

Robert Andrew Anderson

(CA 93454 Santa Maria)
Funkcija: direktor

5 STAR PROPERTIES j.d.o.o. za usluge, nekretnine, turizam i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 59.886 kn
Ukupni rashodi: 381.627 kn
Neto dobit/gubitak: -321.741 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

59.886 kn

Ukupni prihod

381.627 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

321.741 kn

Gubitak


5 STAR PROPERTIES j.d.o.o. za usluge, nekretnine, turizam i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 5 STAR PROPERTIES J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Robert Andrew Anderson
Grad: CA 93454 Santa Maria
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Robert Andrew Anderson


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4180666
Naziv poslovnog subjekta: 5 STAR PROPERTIES j.d.o.o. za usluge, nekretnine, turizam i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ŠIJANSKA CESTA 1A
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6820
Opis šifre djelatnosti: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040322054

Link na pravosudni registar: 5 STAR PROPERTIES j.d.o.o. za usluge, nekretnine, turizam i turistička agencija - Pravosudje - Registar