ALTA VISTA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

OIB: 75590345382
Adresa: Valbandon (Općina Fažana - Fasana), Mala vala 242

Direktor/uprava:

Ante Klarić

(Valbandon)
Funkcija: direktor

ALTA VISTA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 866.145 kn
Ukupni rashodi: 927.473 kn
Neto dobit/gubitak: -61.328 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

866.145 kn

Ukupni prihod

927.473 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

61.328 kn

Gubitak


ALTA VISTA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 7 osoba.
Prosječna plaća: 2.263 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALTA VISTA D.O.O..

2.263 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ante Klarić
Grad: Valbandon
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ante Klarić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4175069
Naziv poslovnog subjekta: ALTA VISTA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: FAŽANA-FASANA
Adresa: MALA VALA 242
Šifra općine: 619
Naziv općine: FAŽANA
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040321240

Link na pravosudni registar: ALTA VISTA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge - Pravosudje - Registar