ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge

OIB: 50182324396
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Laginjina 3

Direktor/uprava:

Ljiljana Pavić

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 107.375 kn
Ukupni rashodi: 107.593 kn
Neto dobit/gubitak: -218 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

107.375 kn

Ukupni prihod

107.593 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

218 kn

Gubitak


ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.401 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADVAITA J.D.O.O.

4.401 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ljiljana Pavić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ljiljana Pavić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04173775
Naziv poslovnog subjekta: ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: LAGINJINA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040319744

Link na pravosudni registar: ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Pravosudje - Registar