ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge

OIB: 50182324396
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Laginjina 3

Direktor/uprava:

Ljiljana Pavić

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 95.455 kn
Ukupni rashodi: 95.030 kn
Neto dobit/gubitak: 425 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

95.455 kn

Ukupni prihod

95.030 kn

Ukupni rashod

425 kn

Dobit

-

Gubitak


ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.540 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADVAITA J.D.O.O.

3.540 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ljiljana Pavić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ljiljana Pavić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4173775
Naziv poslovnog subjekta: ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: LAGINJINA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040319744

Link na pravosudni registar: ADVAITA j.d.o.o. za projektiranje i usluge - Pravosudje - Registar