A.M. SERVISI j.d.o.o. za popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva

OIB: 2035917639
Adresa: Funtana (Općina Funtana - Fontane), Coki 19

Direktor/uprava:

Toni Pršurić

(Funtana)
Funkcija: direktor

A.M. SERVISI j.d.o.o. za popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 132.350 kn
Ukupni rashodi: 175.737 kn
Neto dobit/gubitak: -43.387 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

132.350 kn

Ukupni prihod

175.737 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

43.387 kn

Gubitak


A.M. SERVISI j.d.o.o. za popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.638 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.M.SERVISI J.D.O.O..

3.638 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Toni Pršurić
Grad: Funtana
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Toni Pršurić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4162307
Naziv poslovnog subjekta: A.M. SERVISI j.d.o.o. za popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva
Pošta: 52452
Mjesto: FUNTANA
Adresa: COKI 19
Šifra općine: 629
Naziv općine: FUNTANA
NKD djeltanosti: 3312
Opis šifre djelatnosti: Popravak strojeva

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040319656

Link na pravosudni registar: A.M. SERVISI j.d.o.o. za popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva - Pravosudje - Registar