ARCUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i nekretnine

OIB: 51444054308
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Medulinska 1A

Direktor/uprava:

Irena Morosini Lazar

(Pula)
Funkcija: prokurist

Andrej Lazar

(Pula)
Funkcija: direktor

ARCUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i nekretnine - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 119.538 kn
Ukupni rashodi: 108.560 kn
Neto dobit/gubitak: 10.978 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

119.538 kn

Ukupni prihod

108.560 kn

Ukupni rashod

10.978 kn

Dobit

-

Gubitak


ARCUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i nekretnine - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 2.387 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARCUS PROJEKT D.O.O..

2.387 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Andrej Lazar
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrej Lazar


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4057198
Naziv poslovnog subjekta: ARCUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i nekretnine
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MEDULINSKA CESTA 1A
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040306915

Link na pravosudni registar: ARCUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i nekretnine - Pravosudje - Registar