ANIMAL j.d.o.o. za usluge i trgovinu

OIB: 55890642461
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Dobricheva 17

Direktor/uprava:

Nikolina Milat

(Pula)
Funkcija: direktor

ANIMAL j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 214.966 kn
Ukupni rashodi: 204.775 kn
Neto dobit/gubitak: 9.172 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

214.966 kn

Ukupni prihod

204.775 kn

Ukupni rashod

9.172 kn

Dobit

-

Gubitak


ANIMAL j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.232 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANIMAL J.D.O.O..

4.232 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Nikolina Milat
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nikolina Milat


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4046439
Naziv poslovnog subjekta: ANIMAL j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: DOBRICHEVA ULICA 17
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 9609
Opis šifre djelatnosti: Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040306100

Link na pravosudni registar: ANIMAL j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Pravosudje - Registar