D.C. SOLUTION d.o.o. za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge

OIB: 77043758847
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Augustina Vivode 22

Direktor/uprava:

DARIO CIANI

(Buje)
Funkcija: član uprave

D.C. SOLUTION d.o.o. za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 421.202 kn
Ukupni rashodi: 665.160 kn
Neto dobit/gubitak: -243.958 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

421.202 kn

Ukupni prihod

665.160 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

243.958 kn

Gubitak


D.C. SOLUTION d.o.o. za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 5.815 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: D.C. SOLUTION D.O.O..

5.815 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DARIO CIANI
Grad: Buje
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DARIO CIANI


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04037537
Naziv poslovnog subjekta: D.C. SOLUTION d.o.o. za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: A.VIVODE 22
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040304851

Link na pravosudni registar: D.C. SOLUTION d.o.o. za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge - Pravosudje - Registar