AKUMON d.o.o. za usluge

OIB: 33128569970
Adresa: Buje (Grad Buje - Buie), Kaštel, Vižinada 69

Direktor/uprava:

MARCO FORTE

(Kaštel)
Funkcija: član uprave

Laura Cespoli

(Asti)
Funkcija: član uprave

AKUMON d.o.o. za usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 179.746 kn
Ukupni rashodi: 165.477 kn
Neto dobit/gubitak: 14.269 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

179.746 kn

Ukupni prihod

165.477 kn

Ukupni rashod

14.269 kn

Dobit

-

Gubitak


AKUMON d.o.o. za usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.804 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AKUMON D.O.O. BUJE.

5.804 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

MARCO FORTE
Grad: Kaštel
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: MARCO FORTE

Laura Cespoli
Grad: Asti
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Laura Cespoli


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4058941
Naziv poslovnog subjekta: AKUMON d.o.o. za usluge
Pošta: 52460
Mjesto: BUJE
Adresa: VIŽINADA 69,KAŠTEL
Šifra općine: 42
Naziv općine: BUJE
NKD djeltanosti: 9604
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040302681

Link na pravosudni registar: AKUMON d.o.o. za usluge - Pravosudje - Registar