CANDESCO d.o.o. za informatičke usluge i turistička agencija

OIB: 37641966427
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Ljudevita Posavskog 2

Direktor/uprava:

Igor Ćapara

(Pula)
Funkcija: član uprave

CANDESCO d.o.o. za informatičke usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1 kn
Ukupni rashodi: 2.179 kn
Neto dobit/gubitak: -2.178 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1 kn

Ukupni prihod

2.179 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.178 kn

Gubitak


CANDESCO d.o.o. za informatičke usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: CANDESCO D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

VANJA RETKOVAC
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VANJA RETKOVAC

Igor Ćapara
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Igor Ćapara


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04013905
Naziv poslovnog subjekta: CANDESCO d.o.o. za informatičke usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: LJUDEVITA POSAVSKOG 2
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6311
Opis šifre djelatnosti: Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040301785

Link na pravosudni registar: CANDESCO d.o.o. za informatičke usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar