7U j.d.o.o. za informatičku djelatnost

OIB: 90830008693
Adresa: Karojba (Općina Karojba), Novaki Motovunski 25 B

Direktor/uprava:

Petar Selar

(Novaki Motovunski)
Funkcija: član uprave

7U j.d.o.o. za informatičku djelatnost - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 47.318 kn
Ukupni rashodi: 48.530 kn
Neto dobit/gubitak: -1.212 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

47.318 kn

Ukupni prihod

48.530 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

1.212 kn

Gubitak


7U j.d.o.o. za informatičku djelatnost - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 7U J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Petar Selar
Grad: Novaki Motovunski
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Petar Selar


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2995867
Naziv poslovnog subjekta: 7U j.d.o.o. za informatičku djelatnost
Pošta: 52423
Mjesto: KAROJBA
Adresa: MOTOVUNSKI NOVAKI 25 B
Šifra općine: 596
Naziv općine: KAROJBA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040299503

Link na pravosudni registar: 7U j.d.o.o. za informatičku djelatnost - Pravosudje - Registar