DIGITAL EKSPRES d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge

OIB: 89260057484
Adresa: Manjadvorci (Općina Barban), Manjadvorci 26

Direktor/uprava:

Sanjin Pliško

(Manjadvorci)
Funkcija: član uprave

DIGITAL EKSPRES d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 204.857 kn
Ukupni rashodi: 281.326 kn
Neto dobit/gubitak: -76.469 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

204.857 kn

Ukupni prihod

281.326 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

76.469 kn

Gubitak


DIGITAL EKSPRES d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 389 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DIGITAL EKSPRES J.DO.O.O..

389 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Sanjin Pliško
Grad: Manjadvorci
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Sanjin Pliško


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02984024
Naziv poslovnog subjekta: DIGITAL EKSPRES d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge
Pošta: 52207
Mjesto: BARBAN
Adresa: MANJADVORCI 26
Šifra općine: 6
Naziv općine: BARBAN
NKD djeltanosti: 6311
Opis šifre djelatnosti: Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040298019

Link na pravosudni registar: DIGITAL EKSPRES d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Pravosudje - Registar