NISKOGRADNJA PULA d.o.o. za gradnju, nekretnine i trgovinu

OIB: 93488417950
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Mletačka 12

Direktor/uprava:

Kristijan Davidović

(Pula)
Funkcija: direktor

NISKOGRADNJA PULA d.o.o. za gradnju, nekretnine i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 9.390.119 kn
Ukupni rashodi: 6.575.909 kn
Neto dobit/gubitak: 2.305.723 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

9.390.119 kn

Ukupni prihod

6.575.909 kn

Ukupni rashod

2.305.723 kn

Dobit

-

Gubitak


NISKOGRADNJA PULA d.o.o. za gradnju, nekretnine i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 3.704 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: NISKOGRADNUJA PULA DOO.

3.704 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Kristijan Davidović
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Kristijan Davidović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02964341
Naziv poslovnog subjekta: NISKOGRADNJA PULA d.o.o. za gradnju, nekretnine i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VALSALINE 39
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4299
Opis šifre djelatnosti: Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2013
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040295641

Link na pravosudni registar: NISKOGRADNJA PULA d.o.o. za gradnju, nekretnine i trgovinu - Pravosudje - Registar