1 j.d.o.o. turistička agencija

OIB: 73698306508
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Palisina 94

Direktor/uprava:

Darko Bijelić

(Pula)
Funkcija: direktor

1 j.d.o.o. turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 21.740 kn
Ukupni rashodi: 21.654 kn
Neto dobit/gubitak: 86 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

21.740 kn

Ukupni prihod

21.654 kn

Ukupni rashod

86 kn

Dobit

-

Gubitak


1 j.d.o.o. turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 1 J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Darko Bijelić
Grad: Pula
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Darko Bijelić

SINIŠA ČANAK
Grad: Pula
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: SINIŠA ČANAK


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02927241
Naziv poslovnog subjekta: 1 j.d.o.o. turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PALISINA 94
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2012
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040291095

Link na pravosudni registar: 1 j.d.o.o. turistička agencija - Pravosudje - Registar