GRADSKA PLAŽA d.o.o. za poslovanje nekretninama

OIB: 51024699264
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Partizanska 4/I

Direktor/uprava:

Igor Kayurov

(St. Petersburg)
Funkcija: prokurist

Marijan Švić

(Poreč)
Funkcija: direktor

Neven Švić

(Poreč)
Funkcija: prokurist

GRADSKA PLAŽA d.o.o. za poslovanje nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 285.873 kn
Ukupni rashodi: 239.331 kn
Neto dobit/gubitak: 41.940 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

285.873 kn

Ukupni prihod

239.331 kn

Ukupni rashod

41.940 kn

Dobit

-

Gubitak


GRADSKA PLAŽA d.o.o. za poslovanje nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: GRADSKA PLAZA D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Igor Kayurov
Grad: St. Petersburg
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Igor Kayurov

Marijan Švić
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marijan Švić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2884828
Naziv poslovnog subjekta: GRADSKA PLAŽA d.o.o. za poslovanje nekretninama
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: PARTIZANSKA 4/1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6810
Opis šifre djelatnosti: Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2012
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040286204

Link na pravosudni registar: GRADSKA PLAŽA d.o.o. za poslovanje nekretninama - Pravosudje - Registar