ABRAKSA d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama u likvidaciji

OIB: 59257083911
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Schiavuzzijev Prilaz 49

Direktor/uprava:

ABRAKSA d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama u likvidaciji - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 201.764 kn
Ukupni rashodi: 3.778 kn
Neto dobit/gubitak: 197.986 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

201.764 kn

Ukupni prihod

3.778 kn

Ukupni rashod

197.986 kn

Dobit

-

Gubitak


ABRAKSA d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama u likvidaciji - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ABRAKSA D.O.O. PULA U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Goran Matošević
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Goran Matošević


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02009099
Naziv poslovnog subjekta: ABRAKSA d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama u likvidaciji
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: SCHIAVUZZIJEV PRILAZ 49
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2005
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040223336

Link na pravosudni registar: ABRAKSA d.o.o. za graditeljstvo i poslovanje nekretninama u likvidaciji - Pravosudje - Registar