ISTARSKE LJEKARNE

OIB: 68657585843
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Laginjina ulica 1

Direktor/uprava:

Ivanka Živković

(Pula)
Funkcija: ravnatelj

ISTARSKE LJEKARNE - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 90.156.866 kn
Ukupni rashodi: 88.886.688 kn
Neto dobit/gubitak: 1.042.582 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

90.156.866 kn

Ukupni prihod

88.886.688 kn

Ukupni rashod

1.042.582 kn

Dobit

-

Gubitak


ISTARSKE LJEKARNE - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 68 osoba.
Prosječna plaća: 11.364 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ISTARSKE LJEKARNE.

11.364 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ŽUPANIJA ISTARSKA
Grad:
Funkcija: - osnivač ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1788990
Naziv poslovnog subjekta: ISTARSKE LJEKARNE
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: LAGINJINA ULICA 1
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2003
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040191657

Link na pravosudni registar: ISTARSKE LJEKARNE - Pravosudje - Registar