ISTARSKE LJEKARNE

OIB: 68657585843
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Laginjina ulica 1

Direktor/uprava:

Ivanka Živković

(Pula)
Funkcija: ravnatelj

ISTARSKE LJEKARNE - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 63.044.994 kn
Ukupni rashodi: 62.805.590 kn
Neto dobit/gubitak: 202.251 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

63.044.994 kn

Ukupni prihod

62.805.590 kn

Ukupni rashod

202.251 kn

Dobit

-

Gubitak


ISTARSKE LJEKARNE - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 61 osoba.
Prosječna plaća: 9.405 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: ISTARSKE LJEKARNE.

9.405 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ŽUPANIJA ISTARSKA
Grad:
Funkcija: - osnivač ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01788990
Naziv poslovnog subjekta: ISTARSKE LJEKARNE
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: LAGINJINA ULICA 1
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2003
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040191657

Link na pravosudni registar: ISTARSKE LJEKARNE - Pravosudje - Registar