DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija

OIB: 19213355356
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Svetog Petra 5

Direktor/uprava:

Damir Pražen

(Umag)
Funkcija: član uprave

DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.368.198 kn
Ukupni rashodi: 2.324.187 kn
Neto dobit/gubitak: 44.011 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.368.198 kn

Ukupni prihod

2.324.187 kn

Ukupni rashod

44.011 kn

Dobit

-

Gubitak


DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 3.822 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DAMIR D.O.O..

3.822 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Damir Pražen
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Damir Pražen


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01755781
Naziv poslovnog subjekta: DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: UL. SV. PETRA 5
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2003
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040186547

Link na pravosudni registar: DAMIR d.o.o. za prijevoz, usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar