LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ

OIB: 84549963346
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Monte Paradiso 5/a

Direktor/uprava:

Irena Bobanović Vujnović

(Pula)
Funkcija: obnašatelj dužnosti ravnatelja

LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 9.825.556 kn
Ukupni rashodi: 9.286.940 kn
Neto dobit/gubitak: 538.616 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

9.825.556 kn

Ukupni prihod

9.286.940 kn

Ukupni rashod

538.616 kn

Dobit

-

Gubitak


LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 8 osoba.
Prosječna plaća: 5.979 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ.

5.979 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Irena Bobanović Vujnović
Grad: Pula
Funkcija: - osnivač ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Irena Bobanović Vujnović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01734172
Naziv poslovnog subjekta: LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MONTE PARADISO 5A
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4773
Opis šifre djelatnosti: Ljekarne

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040184457

Link na pravosudni registar: LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ - Pravosudje - Registar