AUTO CENTAR FRLETA d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 96536707569
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Petrovija, Pazinska 1

Direktor/uprava:

Lucijan Frleta

(Kaštel)
Funkcija: prokurist

Lucijan Frleta

(Umag)
Funkcija: član uprave

AUTO CENTAR FRLETA d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 166.763 kn
Ukupni rashodi: 204.404 kn
Neto dobit/gubitak: -37.641 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

166.763 kn

Ukupni prihod

204.404 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

37.641 kn

Gubitak


AUTO CENTAR FRLETA d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.105 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AUTO CENTAR FRLETA D.O.O..

3.105 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Lucijan Frleta
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Lucijan Frleta


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01592599
Naziv poslovnog subjekta: AUTO CENTAR FRLETA d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: PETROVIJA, PAZINSKA 1
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4520
Opis šifre djelatnosti: Održavanje i popravak motornih vozila

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2001
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040167398

Link na pravosudni registar: AUTO CENTAR FRLETA d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar