AGENOR AUTOMATIKA d.o.o. za automatizaciju u industriji

OIB: 58711793663
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Mihe Grahalića 1

Direktor/uprava:

VALTER (BEAKOVIĆ) BEAKOVIĆ

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

AGENOR AUTOMATIKA d.o.o. za automatizaciju u industriji - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 12.537.107 kn
Ukupni rashodi: 10.653.516 kn
Neto dobit/gubitak: 1.511.664 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

12.537.107 kn

Ukupni prihod

10.653.516 kn

Ukupni rashod

1.511.664 kn

Dobit

-

Gubitak


AGENOR AUTOMATIKA d.o.o. za automatizaciju u industriji - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 26 osoba.
Prosječna plaća: 8.900 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AGENOR AUTOMATIKA D.O.O..

8.900 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

VALTER BEAKOVIĆ
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VALTER BEAKOVIĆ

Andrej Prpić
Grad: Rijeka
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrej Prpić

ROBERT ŠTEDUL
Grad: Zagreb
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ROBERT ŠTEDUL

Branko Labinac
Grad: Tar
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Branko Labinac


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01574337
Naziv poslovnog subjekta: AGENOR AUTOMATIKA d.o.o. za automatizaciju u industriji
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: M. GRAHALIĆA 1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2001
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040164863

Link na pravosudni registar: AGENOR AUTOMATIKA d.o.o. za automatizaciju u industriji - Pravosudje - Registar