AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu

OIB: 62214059497
Adresa: Labin (Grad Labin), Sveta Marina 20 B

Direktor/uprava:

Dean Batelić

(Sveta Marina)
Funkcija: član uprave

AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 239.758 kn
Ukupni rashodi: 253.945 kn
Neto dobit/gubitak: -14.187 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

239.758 kn

Ukupni prihod

253.945 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

14.187 kn

Gubitak


AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.978 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AD-DA DOO.

4.978 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Dean Batelić
Grad: Sveta Marina
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dean Batelić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1644904
Naziv poslovnog subjekta: AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: SV.MARINA 20B
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 3320
Opis šifre djelatnosti: Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2000
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040155321

Link na pravosudni registar: AD-DA, d.o.o. za proizvodnju elektroničkih uređaja i trgovinu - Pravosudje - Registar