A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i turistička agencija

OIB: 29635530727
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Zadarska 15

Direktor/uprava:

Vesna Borisavljević

(Pula)
Funkcija: direktor

A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 30.990.842 kn
Ukupni rashodi: 30.410.697 kn
Neto dobit/gubitak: 473.000 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

30.990.842 kn

Ukupni prihod

30.410.697 kn

Ukupni rashod

473.000 kn

Dobit

-

Gubitak


A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 16 osoba.
Prosječna plaća: 5.613 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ATI D.O.O..

5.613 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vesna Borisavljević
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vesna Borisavljević


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00442585
Naziv poslovnog subjekta: A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ZADARSKA 15
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7912
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040155102

Link na pravosudni registar: A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i turistička agencija - Pravosudje - Registar