A & B d.o.o. za ribarstvo, trgovinu i turistička agencija

OIB: 32823492902
Adresa: Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Centener 26

Direktor/uprava:

Andrea Tullio Bosazzi

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

Vera Bosazzi

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

Ana Fatorić

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

Bruno Bosazzi

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

A & B d.o.o. za ribarstvo, trgovinu i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.522.661 kn
Ukupni rashodi: 1.621.881 kn
Neto dobit/gubitak: -99.220 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.522.661 kn

Ukupni prihod

1.621.881 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

99.220 kn

Gubitak


A & B d.o.o. za ribarstvo, trgovinu i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 8 osoba.
Prosječna plaća: 4.919 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A & B D.O.O..

4.919 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vera Bosazzi
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vera Bosazzi

Andrea Bosazzi
Grad: Rovinj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrea Bosazzi


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03880338
Naziv poslovnog subjekta: A & B d.o.o. za ribarstvo, trgovinu i turistička agencija
Pošta: 52210
Mjesto: CENTENER
Adresa: CENTENER 26
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 0311
Opis šifre djelatnosti: Morski ribolov

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040128933

Link na pravosudni registar: A & B d.o.o. za ribarstvo, trgovinu i turistička agencija - Pravosudje - Registar