3dot Adria d.o.o. za savjetovanje i marketing

OIB: 39389886981
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Marianijeva 11

Direktor/uprava:

Helena-Alenka Hojnik

(Pula)
Funkcija: prokurist

Miran Hojnik

(Ljubljana)
Funkcija: član uprave

3dot Adria d.o.o. za savjetovanje i marketing - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 99.934 kn
Ukupni rashodi: 161.585 kn
Neto dobit/gubitak: -61.651 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

99.934 kn

Ukupni prihod

161.585 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

61.651 kn

Gubitak


3dot Adria d.o.o. za savjetovanje i marketing - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 3 DOT ADRIA D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

3dot d.o.o.
Grad: Ljubljana
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: tvrtka
MBS TVRTKE VLASNIKA:


STATISTIKA - PODACI

Matični: 3945600
Naziv poslovnog subjekta: 3dot Adria d.o.o. za savjetovanje i marketing
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MARIJANIJEVA 11
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7022
Opis šifre djelatnosti: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040124949

Link na pravosudni registar: 3dot Adria d.o.o. za savjetovanje i marketing - Pravosudje - Registar