A. A. L. d.o.o. za poslovanje nekretninama i trgovinu

OIB: 93952092867
Adresa: Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Augusta Ferri 46

Direktor/uprava:

Antonio Trioschi

(Cernusco sul Naviglio)
Funkcija: direktor

A. A. L. d.o.o. za poslovanje nekretninama i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 5.486 kn
Ukupni rashodi: 22.096 kn
Neto dobit/gubitak: -16.610 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

5.486 kn

Ukupni prihod

22.096 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

16.610 kn

Gubitak


A. A. L. d.o.o. za poslovanje nekretninama i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.A.L D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Antonio Trioschi
Grad: Cernusco sul Naviglio
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1368818
Naziv poslovnog subjekta: A. A. L. d.o.o. za poslovanje nekretninama i trgovinu
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: A.FERRI 46
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 6820
Opis šifre djelatnosti: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1998
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040117114

Link na pravosudni registar: A. A. L. d.o.o. za poslovanje nekretninama i trgovinu - Pravosudje - Registar