ARI d.o.o. za trgovinu, usluge i putnička agencija

OIB: 11351867802
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Jeci 95

Direktor/uprava:

ROMANA MARFAN

(Umag)
Funkcija: direktor

ARI d.o.o. za trgovinu, usluge i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 88 kn
Ukupni rashodi: 0 kn
Neto dobit/gubitak: 88 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

88 kn

Ukupni prihod

-

Ukupni rashod

88 kn

Dobit

-

Gubitak


ARI d.o.o. za trgovinu, usluge i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARI D. O. O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ROMANA MARFAN
Grad: Umag
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ROMANA MARFAN


STATISTIKA - PODACI

Matični: 272906
Naziv poslovnog subjekta: ARI d.o.o. za trgovinu, usluge i putnička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: JECI 95
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040116970

Link na pravosudni registar: ARI d.o.o. za trgovinu, usluge i putnička agencija - Pravosudje - Registar