ADEAS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu

OIB: 59146431578
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Babići, Babići 1 B

Direktor/uprava:

Emil Adamović

(Umag)
Funkcija: član uprave

ADEAS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2 kn
Ukupni rashodi: 426 kn
Neto dobit/gubitak: -424 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2 kn

Ukupni prihod

426 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

424 kn

Gubitak


ADEAS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADEAS D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Emil Adamović
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Emil Adamović

ALEKSANDAR ADAMOVIĆ
Grad: Babići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ALEKSANDAR ADAMOVIĆ

SIMON ADAMOVIĆ
Grad: Babići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: SIMON ADAMOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 146676
Naziv poslovnog subjekta: ADEAS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: BABIĆI 1B
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040112696

Link na pravosudni registar: ADEAS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu - Pravosudje - Registar