A Š d.o.o. za proizvodne usluge, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

OIB: 78401536380
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Istarska 34

Direktor/uprava:

Patrik Sandri

(Pula)
Funkcija: član uprave

A Š d.o.o. za proizvodne usluge, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 15.059 kn
Ukupni rashodi: 50.110 kn
Neto dobit/gubitak: -35.051 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

15.059 kn

Ukupni prihod

50.110 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

35.051 kn

Gubitak


A Š d.o.o. za proizvodne usluge, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AŠ D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

IVKA PERCAN
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: IVKA PERCAN


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00917699
Naziv poslovnog subjekta: A Š d.o.o. za proizvodne usluge, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ISTARSKA 34
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 2511
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1994
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040106454

Link na pravosudni registar: A Š d.o.o. za proizvodne usluge, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam - Pravosudje - Registar