ANIJA, d.o.o. za kozmetičke usluge, pedikiranje i masažu

OIB: 13286026252
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Cerneccina 2

Direktor/uprava:

Lorna Banchelli

(Pula)
Funkcija: direktor

ANTONIA-LAURA MILANOVIĆ

(Pula)
Funkcija: prokurist

ANIJA, d.o.o. za kozmetičke usluge, pedikiranje i masažu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 157.584 kn
Ukupni rashodi: 170.858 kn
Neto dobit/gubitak: -13.274 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

157.584 kn

Ukupni prihod

170.858 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

13.274 kn

Gubitak


ANIJA, d.o.o. za kozmetičke usluge, pedikiranje i masažu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.006 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANIJA D.O.O..

4.006 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Lorna Banchelli
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Lorna Banchelli


STATISTIKA - PODACI

Matični: 273147
Naziv poslovnog subjekta: ANIJA, d.o.o. za kozmetičke usluge, pedikiranje i masažu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: CERNECCINA 4
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 9604
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040094873

Link na pravosudni registar: ANIJA, d.o.o. za kozmetičke usluge, pedikiranje i masažu - Pravosudje - Registar