ANKORA d.o.o. za ugostiteljstvo

OIB: 14827054404
Adresa: Vrsar (Općina Vrsar - Orsera), Dalmatinska 11

Direktor/uprava:

Sandro Velenik

(Vrsar)
Funkcija: direktor

ANKORA d.o.o. za ugostiteljstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 120.646 kn
Ukupni rashodi: 186.103 kn
Neto dobit/gubitak: -65.457 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

120.646 kn

Ukupni prihod

186.103 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

65.457 kn

Gubitak


ANKORA d.o.o. za ugostiteljstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.238 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANKORA DOO.

5.238 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Sandro Velenik
Grad: Vrsar
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Sandro Velenik


STATISTIKA - PODACI

Matični: 186864
Naziv poslovnog subjekta: ANKORA d.o.o. za ugostiteljstvo
Pošta: 52450
Mjesto: VRSAR
Adresa: DALMATINSKA 11
Šifra općine: 516
Naziv općine: VRSAR
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040094460

Link na pravosudni registar: ANKORA d.o.o. za ugostiteljstvo - Pravosudje - Registar