ABA, trgovina i turizam, d.o.o.

OIB: 61246586523
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Riječka 45

Direktor/uprava:

Mladen Ivančić

(Umag)
Funkcija: član uprave

ABA, trgovina i turizam, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 733.751 kn
Ukupni rashodi: 724.004 kn
Neto dobit/gubitak: 9.747 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

733.751 kn

Ukupni prihod

724.004 kn

Ukupni rashod

9.747 kn

Dobit

-

Gubitak


ABA, trgovina i turizam, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 10.527 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ABA D.O.O..

10.527 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mladen Ivančić
Grad: Umag
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mladen Ivančić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01108832
Naziv poslovnog subjekta: ABA, trgovina i turizam, d.o.o.
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: RIJEČKA 45
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1990
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040092956

Link na pravosudni registar: ABA, trgovina i turizam, d.o.o. - Pravosudje - Registar