A.P.-ARH. d.o.o. za projektantske usluge i građevinarstvo

OIB: 18347501930
Adresa: Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Istarska 51

Direktor/uprava:

dipl.ing.arh. Aleksandar Paris

(Rovinj)
Funkcija: član uprave

A.P.-ARH. d.o.o. za projektantske usluge i građevinarstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 696.058 kn
Ukupni rashodi: 581.033 kn
Neto dobit/gubitak: 103.491 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

696.058 kn

Ukupni prihod

581.033 kn

Ukupni rashod

103.491 kn

Dobit

-

Gubitak


A.P.-ARH. d.o.o. za projektantske usluge i građevinarstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 5.462 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.P.-ARH D.O.O..

5.462 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Aleksandar Paris
Grad: Rovinj
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Aleksandar Paris


STATISTIKA - PODACI

Matični: 244333
Naziv poslovnog subjekta: A.P.-ARH. d.o.o. za projektantske usluge i građevinarstvo
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: ISTARSKA 51
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040091244

Link na pravosudni registar: A.P.-ARH. d.o.o. za projektantske usluge i građevinarstvo - Pravosudje - Registar