EDCOM informatički inženjering i poslovne usluge d.o.o.

OIB: 69273413568
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Stancija Diklići 9

Direktor/uprava:

Erminio Žužić

(Poreč)
Funkcija: direktor

EDCOM informatički inženjering i poslovne usluge d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 376.128 kn
Ukupni rashodi: 372.303 kn
Neto dobit/gubitak: 3.825 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

376.128 kn

Ukupni prihod

372.303 kn

Ukupni rashod

3.825 kn

Dobit

-

Gubitak


EDCOM informatički inženjering i poslovne usluge d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.468 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: EDCOM D.O.O..

4.468 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Erminio Žužić
Grad: Poreč
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Erminio Žužić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03942643
Naziv poslovnog subjekta: EDCOM informatički inženjering i poslovne usluge d.o.o.
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: PARTIZANSKA 13
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040089481

Link na pravosudni registar: EDCOM informatički inženjering i poslovne usluge d.o.o. - Pravosudje - Registar