A. V. I. O. M. A. R. putnička agencija d.o.o.

OIB: 50504050641
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Vladimira Nazora 7

Direktor/uprava:

Vesna Kocijančić

(Poreč)
Funkcija: član uprave

Jadranka Škropeta Milovanović

(Višnjan)
Funkcija: član uprave

A. V. I. O. M. A. R. putnička agencija d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.245.245 kn
Ukupni rashodi: 1.242.945 kn
Neto dobit/gubitak: 2.300 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.245.245 kn

Ukupni prihod

1.242.945 kn

Ukupni rashod

2.300 kn

Dobit

-

Gubitak


A. V. I. O. M. A. R. putnička agencija d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 5.582 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.V.I.O.M.A.R. D.O.O..

5.582 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vesna Kocijančić
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vesna Kocijančić

Jadranka Škropeta Milovanović
Grad: Višnjan
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Jadranka Škropeta Milovanović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1278738
Naziv poslovnog subjekta: A. V. I. O. M. A. R. putnička agencija d.o.o.
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ–PARENZO
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 7
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1997
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040073196

Link na pravosudni registar: A. V. I. O. M. A. R. putnička agencija d.o.o. - Pravosudje - Registar