AUTO DINO održavanje vozila i trgovina, d.o.o.

OIB: 83525983995
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Antenska 13

Direktor/uprava:

DINO (ŽIVOLIĆ) ŽIVOLIĆ

(Pula)
Funkcija: direktor

AUTO DINO održavanje vozila i trgovina, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 461.087 kn
Ukupni rashodi: 477.571 kn
Neto dobit/gubitak: -16.484 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

461.087 kn

Ukupni prihod

477.571 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

16.484 kn

Gubitak


AUTO DINO održavanje vozila i trgovina, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.178 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AUTO DINO DOO PULA.

4.178 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DINO ŽIVOLIĆ
Grad: Foli
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DINO ŽIVOLIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 3940845
Naziv poslovnog subjekta: AUTO DINO održavanje vozila i trgovina, d.o.o.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ANTENSKA 13
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4511
Opis šifre djelatnosti: Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040067991

Link na pravosudni registar: AUTO DINO održavanje vozila i trgovina, d.o.o. - Pravosudje - Registar