052 MARKETING, CONSULTING & DESIGN d.o.o. za poslovne usluge

OIB: 88253115000
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Giardini 3

Direktor/uprava:

Vladimir Damaška

(Pula)
Funkcija: direktor

052 MARKETING, CONSULTING & DESIGN d.o.o. za poslovne usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 72.173 kn
Ukupni rashodi: 82.991 kn
Neto dobit/gubitak: -10.818 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

72.173 kn

Ukupni prihod

82.991 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

10.818 kn

Gubitak


052 MARKETING, CONSULTING & DESIGN d.o.o. za poslovne usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: -52 MARKETING,CONSULTING & DESIGN D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vladimir Damaška
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vladimir Damaška


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00733954
Naziv poslovnog subjekta: 052 MARKETING, CONSULTING & DESIGN d.o.o. za poslovne usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: GIARDINI 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7320
Opis šifre djelatnosti: Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1994
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040058142

Link na pravosudni registar: 052 MARKETING, CONSULTING & DESIGN d.o.o. za poslovne usluge - Pravosudje - Registar